Из праксе ЖКВ

На основу члана 149. став 2. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), Жалбена комисија Владе, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, објављује одлуке о питањима која су најчешћи предмет одлучивања, у складу са прописом о заштити података о личности.