Најчешћа питања и одговори

Најчешћа питања и одговори

 

 1. Постоји ли у оквиру СУК-а база података за постављање биографија (CV)?

            Тренутно у оквиру Службе за управљање кадровима не постоји база података за постављање биографија.

 1. Колико временски траје провера општих функционалних компетенција, сваки тест понаособ?

            Провера општих функционалних компетенција траје 85 минута, и то:

 • Организација и рад државних органа Републике Србије: 25 минута;
 • Дигитална писменост: 30 минута;
 • Пословна комуникација: 30 минута.
 1. Уколико се код полагања општих функционалних компетенција положи само један део, да ли се приликом следећег конкурса тај део признаје или мора да се полаже све изнова?

            Служба за управљање кадровима води евиденцију свих кандидата који су положили проверу општих функционалних компетенција. Да би оцена била унета у евиденцију, кандидат мора успешно да положи сва три теста која су део провере општих функционалних компетенција.

 1. Уколико не положим тест, да ли имам право на увид шта сам погрешио?

            Сваки кандидат који није положио тест има право да од органа који је расписао конкурс тражи да му се одобри увид у тест.

 1. Колико дуго важе резултати тестирања општих функционалних и понашајних компетенција?

            Резултати тестирања општих функционалних и понашајних компетенција трају две године.

 1. Ако сам незадовољан резултатима које сам постигао на тестирању, да ли могу поново да се тестирам?

            Уколико желите да поновите проверу општих функционалних компетенција, то можете урадити приликом следећег пријављивања на конкурс. Оцена из понашајних компетенција важи две године и у том периоду тестирање се не може поновити.

 1. Да ли могу негде видети како изгледају ваши тестови за опште и понашајне компетенције?

            Примере тестова за опште функционалне компетенције можете пронаћи на нашем сајту на адреси https://www.suk.gov.rs/tekst/90/primeri-testova.php , а информације везане за проверу понашајних компетенција можете добити на адреси https://www.suk.gov.rs/tekst/161/kutak-za-kandidate.php. Едукативне туторијали у вези са тестовима из дигиталне писмености и пословне комуникације редовно се објављују у Вибер заједници СУК-а  https://bit.ly/SUK_VIBER, као и на нашем YouTube каналу https://bit.ly/38bl7dE

 1. Постоји ли негде на неком сајту класификација наука и научних поља?

            Можете консултовати Правилник о Листи стручних, академских и научних назива.

 1. Да ли постоји могућност запошљавања без положеног државног стручног испита и накнадног полагања истог?

            Положен државни испит не представља предуслов нити даје предност кандидату у процесу селекције.

 1. Који су најчешћи разлози због којих се пријаве одбијају?

            Најчешћи разлози због којих се пријаве одбијају су:

 • Непотпуна пријава (нису унете све тражене информације, датуми, потпис кандидата и сл.)
 • Кандидат нема одговарајући степен или профил образовања који је захтеван конкурсом;
 • Кандидат нема довољно радног искуства или радног искуства са одговарајућом стручном спремом.
 1. Да ли могу да конкуришем на радно место са средњом стручном спремом уколико сам завршио факултет?

            На оглас за послове са нижим степеном стручне спреме од свог могу да се пријаве и кандидати који имају виши степен образовања уколико приложе она документа и податке који доказују да кандидат испуњава услове тражене огласом а не услове за вишу стручну спрему.

 1. Да ли могу да се пријавим на конкурс ако немам радног искуства?

            Кандидат који нема радног искуства може да се пријави на конкурсе за приправнике.

 1. Да ли руководилац има дискреционо право да прими у радни однос неког од кандидата без обзира на освојени број бодова или мора да прими оног канидидата који има највише бодова на крају тестирања?

            Руководилац је дужан да на крају селекције прими у радни однос оног кандидата који је са најбољим резултатом испунио мерила за избор.

 1. Који тест носи колико бодова?

            Број бодова који се могу доделити кандидату зависи од врсте радног места на које је кандидат конкурисао и од теста, и то:

 • Положаји:

(1) опште функционалне компетенције – највише 9 бодова,

(2) посебне функционалне компетенције- највише 20 бодова,

(3) понашајне компетенције – највише 35 бодова,

(4) интервју са конкурсном комисијом – највише 6 бодова;

 • Радно место руководиоца ужих унутрашњих јединица:

(1) опште функционалне компетенције – највише 9 бодова,

(2) посебне функционалне компетенције- највише 20 бодова,

(3) понашајне компетенције – највише 30 бодова,

(4) интервју са конкурсном комисијом – највише 6 бодова;

 • Извршилачка радна места:

(1) опште функционалне компетенције – највише 9 бодова,

(2) посебне функционалне компетенције- највише 20 бодова,

(3) понашајне компетенције – највише 25 бодова,

(4) интервју са конкурсном комисијом – највише 6 бодова;

 • Приправничка радна места:

(1) опште функционалне компетенције – највише 9 бодова,

(2) посебне функционалне компетенције (страни језик) - највише 5 бодова,

(3) понашајне компетенције – највише 25 бодова,

(4) интервју са конкурсном комисијом – највише 6 бодова.

 

 1. Да ли се наплаћују услуге Центра за управљање каријером (коучинг, итд.)?

Услуге центра за управљање каријером су намењене развоју државних службеника и потпуно су бесплатне.