Осми састанак ХР мреже коју чине запослени у кадровским јединицама органа државне управе и службама Владе Републике Србије одржан је у организацији Службе за управљање кадровима уз подршку међународне организације ГИЗ.

 

Осми састанак ХР мреже донео је са собом нове идеје и питања о којима су дискутовали државни службеници запослени у људским ресурсима. Теме које су биле у фокусу тицале су се коучинга и спровођења истраживања у области ХР-а. Учесници су током времена издвојеног за дискусију исказали велико интересовање за инструктажу посвећену каријерном саветовању, о којој је говорила Светлана Томић, шефица Центра за управљање каријером.

Инструктажа намењена каријерном саветовању има за циљ да омогући да представници органа државне управе стекну нова знања о процесу каријерног саветовања, да се информишу о каријерним могућностима у органима државне управе и другим техникама које ће им бити корисне у спровођењу овог посла у будућности.

Татјана Гутић и Милица Жујко, дипл. психолошкиње из Сектора одабир и развој кадрова, представиле су упитник за процену мотивације за рад, док је Јована Стојадиновић, дипл. психолошкиња из истог Сектора, представила дигиталне алате за прикупљање и обраду података ради њиховог приказвања у Excel-у кроз Dashboard.

Када је реч о услугама и подацима, на састанку је представљен Истраживачки центар НАЈУ и његова улога у процени потреба за стручним усавршавањем. Руководитељка Истраживачког центра, Снежана Абрамовић, понудила је услуге Националне академије за јавну управу и објаснила значај свих метода које се користе приликом истраживања будућих обука државних службеника.

Посебан део састанка заузеле су интерактивне радионице и демонстративне вежбе коучинга, које се по први пут изводе на састанку. Сви учесници састанка позвани су да користе услуге коучинга, којим се подстиче ширење свесности, ради на оснаживању и пружа подршка на путу промене.

Састанак је завршен панел дискусијом на тему значаја аналитичких података у процесу доношења одлука, коју је водила помоћница министра Ивана Савићевић, руководитељка Сектора за управљање људским ресурсима у Министарству државне управе и локалне самоуправе, заједно са различитим представницима кадровских јединица органа државне управе.