Девети састанак ХР мреже, која окупља државне службенике запослене у кадровским јединицама органа државне управе и службама Владе Републике Србије, одржан је у организацији Службе за управљање кадровима, уз подршку међународне организације ГИЗ

 

У уводном обраћању присутне су поздравили проф. др Данило Рончевић, директор Службе за управљање кадровима, Ивана Савићевић, помоћница министра државне управе и локалне самоуправе и Милица Милошевић, представница ГИЗ-а.

На састанку је представљен нови сајт Националне академије за јавну управу, о коме је говорила Кристина Пекеч из НАЈУ. На њему су прегледно приказани сви програми Академије, разврстани по компетенцијама које државни службеници желе да развију. На сајту, поред кратког садржаја програма обуке, налази се и рубрика „Да ли сте знали“, са интересантним информацијама из релевантне области.

Александра Станковић, начелница Одељења за одабир кадрова Службе за управљање кадровима, представила је анализу конкурсног поступка и предлоге његовог унапређења. Посебно се осврнула на важност регрутације и успостављање међусобне сарадње свих органа на пословима промоције радних места и брендирања државне управе као пожељног послодавца.

О стандардизацији организације послова управљања људским ресурсима у органима државне управе говориле су Ивана Савичевић, помоћница министра државне управе и локалне самоуправе, Ивана Милинковић, шефица Одсека за систем радних односа МДУЛС-а и Драгана Јанковић, помоћница директора Службе за управљање кадровима. Препозната је потреба за унапређењем стратешког управљања људским ресурсима, односно за напуштањем кадровског приступа и прелазак на модеран приступ. У том смислу направљен је предлог типичних послова из ове области који су подељени на четири врсте: руководилац, специјалиста, генералиста и администратор, као и предлог нове организације кадровских јединица у односу на број запослених.

Након завршених излагања организована је радионица као и дискусија о излаганим темама.