Процена 360° фидбек, упитник и on-line платформа, представља модеран, ефикасан и систематичан алат за подршку личном и професионалном развоју, који је од сада доступан и државним службеницима који раде у органима државне управе. Овај алат је развијен у оквиру пројекта Подршке реформи јавне управе, кроз активност Израда 360° фидбек инструмента и увођење у државну управу (eng. Project name: PAR – Support to 360° degrees feedback instrument introduction in the state administration) који је финансирао ГИЗ (GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GmbH Office Serbia). Пројекат је реализован у периоду април-јун 2020. године у сарадњи компанија ITO United Change, Items и представника Службе за управљање кадровима.

Платформа представља софтверско решење које омогућава управљање процесом процене понашајних компетенција државног службеника из више различитих перспектива (надређених, колега на истом нивоу, подређених, сарадника и из властитог угла) и налази се у Служби за управљање кадровима. На основу података добијених проценом путем on-line упитника, запослени у Центру за управљање каријером државних службеника помажу кандидату да стекне дубљи и јаснији увид у то како је његово пословно понашање виђено од стране људи из најближег пословног окружења и како да он тај увид искористи како би убрзао развој сопствених компетенција. Након тога, кроз технике коучинга, кандидат добија подршку оснаживању идетификованих развојних потенцијала.

Овај инструмент је доступан за коришћење свима, а посебно може бити значајан руководиоцима који имају потребу да систематично и ефикасно планирају и реализују не само сопствене већ и развојне циљеве својих запослених.

Пријављивање за учешће у процесу добијања 360° повратне информације могуће је реализовати преко јединице за управљање кадровима органа државне управе.

Више информација о овом инструменту можете пронаћи у Приручнику за учеснике и 360° фидбек процесу.