Током 2022. године, услуге каријерног саветовања које пружа Центар за управљање каријером државних службеника Службе за управљање кадровима, користило је 226 државних службеника. Највећи број корисника су руководиоци средњег нивоа, тачније државни службеници који по први пут ступају на послове који захтевају компетенцију управљања људским ресурсима, али је током протекле године и велики број лица на положају учествовао у појединим развојним активностима.

 

 

Центар за управљање каријером сваке године спроводи истраживање задовољства корисника услуге каријерног саветовања, у циљу унапређења рада и добијања повратне информације од корисника колико процењују као корисне активности каријерног саветовања за лично унапређење и развој вештина и понашајних компетенција, као и колико се након тих активности придржавају смерница и активно их имплементирају у свом раду.

Резултати указују да просечна оцена генералног задовољства целокупним процесом каријерног саветовања износи 4,25. Подједнако је оцењено и задовољство добијеним, односно предложеним планом развоја компетенција од стране психолога у Центру за управљање каријером и износи 4.22.

Резултат који нас такође веома радује је оцена личног доживљаја колико су се учесници осећали подржано од стране саветника (психолога у Центру) током каријерног саветовања и та просечна оцена износи 4.43.

Задовољство нам је и да похвалимо саме учеснике каријерног саветовања, будући да извештавају да су у високом степену следили препоруке саветника (просечна оцена 4.12) и придржавали се добијених смерница које су применили у самом раду.

Наравно, сами резултати указују да постоји још простора како за побољшање саме услуге, тако и за преузимање још активнијег учешћа од стране корисника у реализовању својих потенцијала. Центар за управљање каријером ће у наредном периоду настојати да уважи и примени све повратне информације и сугестије добијене од стране корисника услуге каријерног саветовања и да током ове године још више прилагоди и унапреди сам процес.

Целокупан Извештај о задовољству корисника услуге каријерног саветовања у Центру за управљање каријером можете погледати овде.

Хвала Вам на поверењу!