Служба за управљање кадровима постала je део пилот пројекта за имплементацију стратешког управљања људским ресурсима у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе. Пилот пројекат „Стратешко управљање људским ресурсима“ који се реализује у оквиру пројекта „ЕУ за реформу јавне управе у оквиру секторског реформског уговора”  је подржан од стране Европске уније.

 

Састанку на коме је договорена сарадња присуствовали су др Данило Рончевић, директор Службе за управљање кадровима, др Дејан Костић, помоћник директора и руководилац Сектора за аналитичке послове, Јелена Бабић, руководилац Групе за за комуникацију и регрутацију, Ивана Јоковић, руководилац групе у Сектору за управљање људским ресурсима МДУЛС-а и Владимир Влајковић, консултант за управљање људским ресурсима.

Основне идеје овог пројекта су подизање капацитета кадровских јединица органа, успостављање ближе комуникације истих са руководиоцима и стварање основа за увођење стратешког управљања људским ресурсима у државној управи.

На састанку је примећено да се кадровске јединице у органима државне управе углавном баве административним пословима, упркос потреби да се ова област рада модернизује и прилагоди савременим токовима. У том смислу директор Рончевић је изјавио да ће јачање кадровских јединица допринети да запослени у јединицама кадровских служби изађу из оквира сувопарних послова, да се окрену ка иновацијама у управљању људским ресурсима и да буду покретачи промена када су запослени у питању.

Пројекат почиње са радом у току ове недеље, а очекује се да ће бити реализован до краја новембра.