Др Данило Рончевић, директор Службе за управљање кадровима, примио је захвалницу за дугогодишњу сарадњу, пријатељство и помоћ у промоцији Удружења за радно право и социјално осигурање Србије на XXV стручно-научном саветовању.

 

Тродневно XXV стручно-научно саветовање на тему “Радно право у прописима и пракси“, одржава се на Златибору од 4. до 7. октобра под поткровитељством Удружења за радно право и социјално осигурање Србије уз подршку Међународне организације рада у Београду и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

Циљ овог тродневног саветовања је да окупи еминентне стручњаке из земље и иностранства како би разменили сазнања о на најновијим научним достигнућима и трендовима у области радног права, и искуства самих учесника. Путем два округла стола учесници ће стећи драгоцене увиде у предности и изазове којима се сусрећу представници како из приватног, тако и јавног сектора.

Током првог дана саветовања, директор СУК-а, др Данило Рончевић, примио је захвалницу за дугогодишњу сарадњу, пријатељство и помоћ у промоцији Удружења за радно право и социјално осигурање Србије. Захвалницу је уручио председник Удружења, проф. др Бојан Урдаревић. Том приликом Др Рончевић је изразио своју дубоку захвалност на урученом признању и задовољство што је могао да да свој допринос напретку и промоцији Удружења.

Овом догађају, поред др Рончевића, испред Службе за управљање кадровима присуствују и др Дејан Костић, помоћник директора и руководилац Сектора за аналитичке послове, као и Обрен Чавић, самостални саветник на радном месту за стручне послове подршке Високом службеничком савету.