Служба за управљање кадровима је успешно организовала дводневну обуку 24. и 25. октобра под називом „Откључајте моћ визуелизације података: Овладавање Excel контролним таблама (DASHBOARD)“, уз подршку Ханс Зајдел фондације.

 

Обуку је водила мастер психолог Јована Стојадиновић, запослена на радном месту за послове стручне подршке у организацији поступка провере компетенција, и окупила је све запослене у СУК-у, с циљем унапређења дигиталне писмености и стицања нових вештина.

''Сама визуелизација података није толико комплексна колико звучи, оно што је чини комплексном је прихватање чињенице да нам бројке могу бити најбољи пријатељи и да нам, као такве, могу омогућити да се посао одради на најбољи могући начин, као и да се, уз њихову помоћ, више пословних циљева може испунити. Остале ствари, као што је програм Excel, су само алати који нам олакшавају посао.'', истакла је Јована Стојадиновић.

Програм обуке обухватио је различите аспекте коришћења Excel контролних табли, укључујући припрему података, разумевање пивот табели, уметање елемената, као и креирање интерактивних функција. Полазници су научили како квантитативно и квалитативно обрађивати податке кроз технику визуализације података, што им може омогућити креирање динамичних извештаја, као и оптимизацију велике количине података, а што последично може утицати на доношење бољих одлука.

Ова обука представља значајан корак у развоју дигиталних компетенција запослених у Служби за управљање кадровима и доприноси ефикаснијем управљању људским ресурсима путем боље анализе података.

Служба за управљање кадровима континуирано тежи усавршавању и унапређивању вештина које ће ојачати дигиталне компетенције запослених, али и чинити Службу предузимљивом и отвореном за рад са другим органима државне управе. У складу са тим, за наредни период планиране су и друге обуке са циљем јачања ових компетенција запослених.