Представницe Службе за управљање кадровима одржале су три дводневне обуке намењенe службеницима у јединицама локалне самоуправе широм Србије за спровођење интервјуа базираног на компетенцијама, на којима је обучено више од 45 полазника из  општина Србије и чиме је окончан успешно други циклус обука.

 

Почетком маја, дипломиране психолошкиње из Сектора за регрутацију и одабир кадрова, Драгана Вучковић, Јована Стојадиновић и Александра Станковић, у сарадњи са главном консултанткињом на пројекту, дипл. псих. Сањом Левердом, одржале су три дводневне обуке за службенике у јединицама локалне самоуправе широм Србије за спровођење интервјуа базираног на компетенцијама.

Ова акредитована обука реализује се у оквиру програма „Партнерство за добру локалну самоуправу“ који подржава Влада Швајцарске, а спроводи Стална конференција градова и општина.

Полазници у Чачку, Нишу и Београду имали су прилике да се упознају са методом структурисаног интервјуа, техником правилног постављања питања, бележења одговора, класификовања и вредновања компетенција. Другог дана обуке полазници су прошли кроз симулацију самостално спроведеног интервјуа, што је уједно била и провера знања и услов за стицање сертификата. Овом приликом обучено  је више од 45 полазника из  општина Србије, а од почетка године укупно је обучено више од 200 полазника.

Поред подршке локалу, Служба за управљање кадровима пружа подршку у успостављању и примени система управљања људским ресурсима базираног на компетенцијама и запосленима у АП Војводина, те су покрајнски службеници такође имали прилике да се упознају са методама и техникама провере понашајних компетенција. У периоду од јануара до јуна, у сарадњи са Службом за управљање људским ресурсима, кроз шест једнодневних обука, обучено је више од  45 полазника.