Директор Службе за управљање кадровима проф. др Данило Рончевић је представио ХРМИС на Радионици о унапређењу ХРМИС, ЛМС и ТМС на Западном Балкану: Трендови, изазови и иновације

Радионица о унапређењу информационих система: ХРМИС (за управљање људским ресурсима), ЛМС (за управљањем учењем) и ТМС (управљањем обуком) је одржана 15. и 16. маја 2024. године у Тирани, у организацији РеСПА-е (Regional School of Public Administration). На радионици су учествовали виши службеници задужени за управљање људским ресурсима у министарствима широм региона, посебно из министарстава јавне управе и агенција за управљање људским ресурсима. Поред њих, присуствовали су и службеници који се баве развојем ових система.

Директор Рончевић је представио Human Resources Management Information System (HRMIS), нови информациони систем за управљање људским ресурсима у Србији који има за циљ аутоматизацију великог броја процеса, дигитализацију докумената, унапређење ефикасности конкурсног поступка и унапређено управљање људским ресурсима. У оквиру свог излагања, директор Рончевић је приказао и неке од кључних функционалности система, укључујући креирање организационих структура са припадајућим радним местима и свим осталим подацима регулисаних законом, досије запосленог са припадајућим подмодулима (вредновање радне успешности, дисциплински поступак и др.), запошљавање и напредно извештавање.

Учесници су током радионице имали прилику да стекну увид у најбоље праксе, размене искуства са колегама и науче од чланица ОЕЦД-а. Радионица је такође подстакла дијалог о превазилажењу специфичних изазова везаних за дигитализацију управљања људским ресурсима, као и развој практичних препорука за унапређење система управљања људским ресурсима у администрацијама Западног Балкана.